Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de opvang van en hulp aan Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Laren.

Inschrijven en regelingen
Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Het is belangrijk dat vluchtelingen worden geregistreerd bij de gemeente waar zij tijdelijk wonen. Daarmee krijgen zij toegang tot onder andere zorg, onderwijs en andere begeleiding. Ook kunnen zij zo een burgerservicenummer krijgen, waarmee ze bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen en leefgeld kunnen ontvangen.

Als een vluchteling onderdak heeft bij een particulier thuis, dan moet de bewoner van het adres waar de vluchteling verblijft ook meekomen naar de afspraak op het gemeentehuis.

De laatste informatie over inschrijven vindt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen zich bij de gemeente inschrijven?

Bel de gemeente op 14 035 om een afspraak in te plannen.

Mag een vluchteling uit Oekraïne werken in Nederland?

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV. 

Met een BSN-nummer kunnen ze solliciteren. Vanaf 1 november 2022 is, om te kunnen werken, ook een bewijs van verblijf verplicht. Kijk op de website van de Rijksoverheid ​​​​​​ voor meer informatie.

Het Werkgeversservicepunt van de regio Gooi- en Vechtstreek (WSP) kan helpen bij het vinden van passend werk. Zij kijken naar kennis, taalbeheersing, vaardigheden, ervaring, etc. Wie extra hulp kan gebruiken op de arbeidsmarkt, kan ook terecht bij Zicht op Werk van Maatschappelijke Zaken. 

Ondernemers die werkplekken willen aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen kunnen zich ook melden bij het Werkgeversservicepunt van de regio Gooi- en Vechtstreek (WSP). WSP kan dan zorgen voor de juiste matches. 

Ik wil Oekraïense vluchtelingen werk aanbieden. Waarmee moet ik rekening houden? 

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Heeft u openstaande vacatures en wilt u vluchtelingen uit Oekraïne steunen door hen werk te bieden? Op de website van de Kamer van Koophandel leest u hoe u personeel uit Oekraïne kunt aannemen en welke voorwaarden er nog wel gelden.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen een Nederlands rekeningnummer krijgen?

Om een Nederlandse bankrekening te kunnen openen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U moet meerderjarig zijn.
 • U moet ingeschreven zijn op uw verblijfadres bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
 • U moet in het bezit zijn van een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u gekregen bij uw registratie bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.
 • U heeft toegang nodig tot een smartphone of computer om gebruik te kunnen maken van mobiel bankieren of internetbankieren.

Bij het aanvragen heeft u de volgende persoonsgegevens en documenten nodig:  

 • Nederlands burgerservicenummer (BSN)
 • voornamen en achternaam
 • geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en geslacht
 • nationaliteit
 • (verblijf)adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • geldig ID-bewijs

U moet deze bij de aanvraag meenemen naar de bank.  

Om een bankrekening te openen, moet u zich persoonlijk melden bij een vestiging van de bank. Hieronder vindt u een overzicht van banken in Nederland. 

 U kunt ook kijken voor een overzicht op de website Refugeehelp onder het kopje Algemene informatie, financiële zaken. 

Is een Oekraïens rijbewijs geldig in Nederland?

Ja, Oekraïense rijbewijzen van mensen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen zijn in de hele Europese Unie (EU) geldig. Dit geldt voor alle type rijbewijzen (A, B, C, D). Onder voorwaarde dat het rijbewijs niet verlopen is. Ook rijbewijzen in cyrillisch schrift zijn geldig.

Hoe kan worden voorkomen dat vluchtelingen slachtoffer van mensenhandel of uitbuiting worden?

Oekraïners die vluchten zijn op zoek naar veiligheid elders. Zij lopen inderdaad risico om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Hier vindt u flyers met belangrijke aandachtspunten voor vluchtelingen.

Mogen de vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

Ja dat mag. Aanmelden kan bij de vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen gebruik maken van de voedselbank?

Oekraïense vluchtelingen die leefgeld ontvangen, krijgen geen voedselpakket van de voedselbank.

Oekraïense vluchtelingen die nog geen leefgeld ontvangen (of in afwachting zijn van hun leefgeld, nadat ze het leefgeld hebben aangevraagd) kunnen wel een voedselpakket voor 4 weken bij de voedselbank ophalen. 
De gemeente zal hiervoor een aanvraag indienen bij de voedselbank. 

Hulp bieden
Ik wil geld doneren. Hoe kan dat het beste doen?

Er is nog altijd veel behoefte aan donaties. Hulporganisaties kunnen dan gericht kijken welke hulp waar nodig is en daarvoor het geld inzetten. Doneren kan bijvoorbeeld aan Giro555, de UNHCR of Vluchtelingenwerk Nederland.

Op onze webpagina Wat u kunt doen vindt u meer informatie.

Ik wil kleding en huisraad doneren. Hoe doe ik dat?

Op de website van Vluchtelingenwerk ziet u hoe u kunt doneren.

Ook op onze webpagina Wat u kunt doen vindt u meer informatie.

Zorg
Waar vind ik informatie over de Nederlandse zorg in het Oekraïens?

Informatie over de Nederlandse zorg vindt u op www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian Deze informatie is daar in het Oekraïens, Nederlands en Engels beschikbaar. 

Ik heb vragen over (huisartsen)zorg en vaccinaties, waar kan ik terecht?

Vluchtelingen in Laren

Wat

Telefoonnummer

Huisartsenzorg
Maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur
Overdag

085-7731793

Huisartsenzorg overige tijden
Via de Huisartsen van ‘t Gooi

088-1309600

Verloskundige zorg 24/7

06-10784352

Tandheelkunde

Regulier: 0900-1515
En spoed: 088-2632730

Covid-19 vaccinatie

0800-0174 (landelijk nummer)

JGZ regio Gooi en Vechtstreek

035 692 63 50

Infectiebestrijding (TBC)

Jolie van Beers, verpleegkundige tuberculosebestrijding, 06-30902987, j.vanbeers@ggdgv.nl , meer informatie

 

Що:

Телефон:

Лікар загальноï практики
(Сімейний лікар)

З понеділка по
п'ятницю:
3 9:00 no 17:00

085-7731793

Лікар загальної
практики
(Сімейний лікар)

у iнший час через лікарів
,тХой

0881309600

Акушер

0610784352

Стоматолог

0900-1515
Термінова допомога: 088 2632730

Якщо виникнуть запитання питайте у контактної особи

COVID
вакцинація

0800-0174 багатоканальний

Телефон

Центр плановоï
вакцинації дітей
та підлітків
регіону Хоi та
Вестбрук

0356926350

Інфекційний
контроль

Джолі ван Бiрс, медсестра з контролю за туберкульозом. 06 30902987 j.vanbeers@ggdgv.nl

 

Bescherm je baby tegen Kinkhoest met de 22 weken prik. Meer hierover via deze website: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/oekraiens-folder-22-wekenprik

Wat is de Regeling Medische zorg Ontheemden?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een BSN vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). De Regeling Medische zorg Ontheemden is een regeling die het declareren van zorg, verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne, mogelijk maakt. De RMO geldt vanaf 1 juli voor werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne die zijn ingeschreven in de BRP en dus in het bezit zijn van een BSN. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over de RMO.

Hoe komen vluchtelingen aan medische hulp?

Heeft u medische hulp of medicijnen nodig en wordt u bij of via particulieren opgevangen? Dan kunt u bij 1 van de lokale huisartsen terecht. 

Verblijft u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan maakt u gebruik van de online huisartsenzorg van Arene. Dit kan ook als u niet verzekerd bent. 

Arene - Hoe werkt het? 

 • Schrijf u in via de website www.arene.nl/inschrijven-oekraine.
 • Download de app via de QR-code. Deze staat op de website van Arene en in de folder.
 • Maak een afspraak via de app of eventueel telefonisch: 088 - 206 68 66.
 • De afspraak vindt vervolgens digitaal of telefonisch plaats (tolk aanwezig).
 • Afhankelijk van wat nodig is, kan Arene een recept voor medicijnen voor u uitschrijven, of u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een laboratorium. 
 • Arene kan ook een afspraak voor u maken bij een arts of ziekenhuis hier in de buurt als u fysiek onderzocht moet worden. Indien nodig kan Arene er ook voor zorgen dat een lokale arts op uw verblijfadres bij u langskomt. 

Let op: Alléén als u zich heeft ingeschreven en de app heeft gedownload, kunt u gebruikmaken van de zorg van Arene. 

Meer informatie: zie folder

Ik ben als student gevlucht uit Oekraïne en ik heb vragen over studiemogelijkheden.

Gevluchte studenten die hulp willen of nodig hebben bij het mogelijk kiezen voor een studie in Nederland kunnen terecht op de website van de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs: https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-opent-informatieloket-voor-gevluchte-studenten-uit-oekraine

Krijgt een Oekraïense vluchteling leefgeld als hij/zij werkt? 

Nee, als een vluchteling betaald werk heeft gevonden, dan is er geen recht meer op leefgeld. Heeft u werk gevonden en ontvangt u nog leefgeld, geef dit door via vluchtelingen@laren.nl zodat het leefgeld wordt stopgezet.

Handige websites

De website www.refugeehelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Deze site is een initiatief van Vluchtelingenwerk.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Op de website van Vluchtelingenwerk zelf is ook veel informatie in verschillende talen te vinden voor gevluchte Oekraïners die al in Nederland zijn: