Opvang vluchtelingen in onze gemeente

Op dit moment leveren alle gemeenten in ons land een bijdrage in de opvang van vluchtelingen. Dat kan gaan om vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook zijn er vraagstukken op het gebied van asielzoekers en statushouders. Hoe zit dat in onze gemeente?

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen

In de BEL-gemeenten vangen we zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne op, bij particulieren en (voor het merendeel) in gemeentelijke opvanglocaties. Dit zijn veelal (nood)oplossingen voor een beperkte periode. De kans dat de Oekraïners op korte termijn terugkeren naar hun land is klein. Daarom is er in de BEL-gemeenten gezocht naar locaties waar huisvesting voor de langere termijn kan komen. De gemeenten Blaricum en Eemnes zien hiervoor mogelijkheden. Naar verwachting zijn de tijdelijke woningen voor de langere termijn in het voorjaar van 2023 gereed. 

Tijdelijke opvang voormalig Rabobankgebouw

Het voormalig Rabobankgebouw gebruiken we sinds april 2022 als tijdelijke noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Hier verblijven ongeveer 90 mensen. Deze tijdelijke locatie zal naar verwachting tot 31 maart 2023 beschikbaar blijven voor opvang van Oekraïners. Daarna kunnen zij doorstromen naar een huisvestingslocatie in Eemnes of Blaricum voor de langere termijn. 

Statushouders

Mensen die als asielzoeker in Nederland zijn gekomen en een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden statushouders genoemd. Ze kunnen dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt de vergunninghouders aan gemeenten, zodat zij een passende woonruimte kunnen krijgen. De verdeling over gemeenten hangt af van het aantal inwoners per gemeente. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Dit wordt ook taakstelling genoemd.

Het aantal statushouders dat wij in Laren moeten huisvesten dit jaar is 22 personen waarvan wij inmiddels al 21 personen hebben gehuisvest. Wij verwachten dit jaar de taakstelling minimaal te gaan halen. Gelet op de toenemende vraag om statushouders te huisvesten proberen we op de taakstelling voor te lopen. Dus we proberen meer statushouders te huisvesten dan onze taakstelling. 

Crisisnoodopvang asielzoekers

In de BEL-gemeenten is er geen grote noodopvanglocatie beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. In Eemnes heeft Hotel De Witte Bergen plekken vrijgemaakt voor crisisnoodopvang. Inmiddels verblijft daar nog 1 gezin. Dit is de enige crisisnoodopvanglocatie in de BEL-gemeenten. 

Vragen?

Mogelijk heeft u hier vragen over. Kijk op www.laren.nl/oekraine of neem contact op via vluchtelingen@laren.nl