Mooie initiatieven in Laren voor vluchtelingenopvang

De afgelopen periode is er in Laren ontzettend veel gedaan om de vluchtelingen uit Oekraïne goed op te vangen. Zo hebben vrijwilligers van het Burgerinitiatief veel werk verzet om de Oekraïners op een warme manier welkom te heten in de gemeente. Dat gebeurt in samenwerking met maatschappelijke partners en medewerkers van de gemeente. Ook wordt er vanuit de zakelijke kant ondersteuning geboden.

Bruikleenovereenkomst voormalig Rabobankgebouw  
Op 6 april tekende de burgemeester een bruikleenovereenkomst om het voormalig gebouw van de Rabobank beschikbaar te maken voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Er worden ongeveer 25 slaapkamers gereed gemaakt. 
In datzelfde pand hebben vrijwilligers van het Burgerinitiatief een ontmoetingsruimte ingericht voor Oekraïense vluchtelingen. Op deze plek gebeurt nog veel meer, hier kunnen vluchtelingen ook kleding ophalen. Het zijn hartverwarmende acties die allemaal mogelijk worden gemaakt door inwoners en vrijwilligers. Burgemeester Mol:

Het is geweldig om te zien hoe hard er gewerkt wordt door zoveel vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, inwoners, medewerkers van de gemeente en zakelijke partners. Allemaal om de vluchtelingen op allerlei manieren te ondersteunen. Ik ben daar enorm trots op en spreek ook mijn dank uit aan ieders inzet! Zo wordt maar weer goed zichtbaar hoe groot de betrokkenheid in Laren is.

Samenwerking Blaricum, Eemnes en Laren
Ook op gemeentelijk niveau vindt er nauwe samenwerking plaats om de opvang van Oekraïense vluchtelingen goed vorm te geven en locaties te organiseren. Via particuliere initiatieven zijn er ongeveer 90 vluchtelingen in de drie BEL-dorpen gehuisvest. Eerder kwam een groep van 30 vluchtelingen aan, die tijdelijk is ondergebracht in de Witte Bergen in Eemnes. Van daaruit stromen ze door naar een opvanglocatie voor de langere termijn. Naast het gebouw van de Rabobank, is er in Laren ook plek gemaakt bij Groepsverblijf ’t Laer aan de Zuiderheide. Hier kunnen ongeveer 25 vluchtelingen terecht.

Stichting Huurhuizen voor Oekraïne
Een andere mooie ontwikkeling vanuit het Burgerinitiatief, is de Stichting huurhuizen voor Oekraïne. Via deze stichting worden er particuliere huurwoningen voor Oekraïners gehuurd. Door donaties kan de stichting de huur van huizen in het hogere segment betalen. De Oekraïners hebben dan in ieder geval voor zes maanden hun eigen plek. Er zijn al twee huizen beschikbaar gesteld. 

Vragen of hulp aanbieden?
Wilt u ook iets doen? Of heeft uw vragen? Kijk op www.laren.nl/oekraine voor meer informatie en veelgestelde vragen.