Ongedierte melden

Overlast van ratten in de openbare ruimte (gemeentegrond) kunt u bij ons melden. We onderzoeken eerst de situatie. Als het nodig is nemen we maatregelen. Dat doen we samen met bewoners en bijvoorbeeld de woningcorporatie.

Ongedierte op eigen terrein

U moet ongedierte op eigen terrein zelf bestrijden. Kijk voor tips op:

U kunt ook een bestrijdingsbedrijf inschakelen. 

Wespen in de openbare ruimte (op gemeentegrond) bestrijden we als deze een gevaar vormen voor de omgeving.