Wob

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staan regels over de openbaarheid van informatie die bij bestuursorganen berust. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan die de Wob vervangt. Om die reden verwijzen wij u naar de informatiepagina van de Woo.

Lees meer over Woo