Het indienen van een klacht

Als u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de gemeente Laren, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat alleen over de behandeling of bejegening door de gemeente. Als u het niet eens bent met bijvoorbeeld de inhoud van een besluit, dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Klacht over een medewerker van de gemeente Laren

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door een medewerker van de gemeente Laren bent behandeld? U kunt dan zowel schriftelijk als telefonisch een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. klachtencoördinator gemeente Laren, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator bij Juridische Zaken, via 14 035.

Klacht over het college van burgemeester & wethouders

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren bent behandeld?  U kunt dan zowel schriftelijk als telefonisch een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. klachtencoördinator gemeente Laren, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator bij Juridische Zaken, via 14 035.

Jaarverslag

Lees ook