Klacht over medewerker of bestuurder

Als u vindt dat (een medewerker van) de gemeente of de BEL Combinatie, u niet netjes heeft behandeld, dien dan een klacht in. Een klacht kan gaan over het gedrag van een medewerker of bestuurder. Bijvoorbeeld als u vindt dat u niet netjes te woord bent gestaan of als u geen reactie van heeft gekregen.

Ben u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken

Indienen

U kunt uw klacht indienen via:

  • E-mail: stuur een e-mail naar info@laren.nl 
  • Telefonisch bij de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 035
  • Aan de balie van het gemeentehuis of het kantoor van de BEL Combinatie
  • Brief: stuur uw brief naar de Gemeente Laren, T.a.v. Klachtencoördinator, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Welke informatie hebben wij nodig

  • Om uw klacht goed en snel te behandelen hebben wij de volgende informatie van u nodig:
  • Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
  • De datum waarop u de klacht indient
  • Een omschrijving van de klacht (wat is er gebeurd, over wie of welk organisatieonderdeel klaagt u, op welke datum vond het voorval plaats)

Afwijkende klachtenprocedures

Voor klachten over deze onderwerpen zijn er aparte procedures:

Klacht ingediend en nu?

Na ontvangst van uw klacht, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U krijgt dan uitleg over wat wij met uw klacht gaan doen.

Antwoord binnen 6 weken

Binnen 6 weken handelen wij uw klacht af. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Als wij meer dan 6 weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kunnen wij deze periode met 4 weken verlengen.

Nationale ombudsman

Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.