Aangifte levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of langer? U doet hiervan aangifte in de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken is het niet verplicht om aangifte te doen, maar dit mag wel.

Maak voordat u langskomt eerst telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 035.

U neemt mee naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van arts of verloskundige van het overlijden van uw kind
  • Doktersverklaring of verklaring van bevalling bij een zwangerschap korter dan 24 weken
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje als u de geboorte of het overlijden hierin wilt laten bijschrijven
  • Eventueel een akte van erkenning als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft

Wie mag aangifte doen

  • Vader of moeder
  • Iemand anders die bij de bevalling aanwezig was
  • Medewerker van het ziekenhuis of uitvaartverzorger

Als uw kind kort heeft geleefd

Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte is overleden, doet u:

  • Geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren
  • Overlijdensaangifte in de gemeente waar uw kind is overleden