31 maart 9.30 uur: Tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen is het bieden van inkomensondersteuning voor 3 maanden via de BBZ (bijstandverlening zelfstandigen), die niet terugbetaald hoeft te worden.

U kunt zo’n aanvraag online (met uw DigiD) indienen. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van gemeente Hilversum