25 september 16.30 uur: Extra maatregelen voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Vanwege een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus heeft het kabinet vandaag nog eens 8 veiligheidsregio´s aangewezen waarvoor extra maatregelen gaan gelden. Eén daarvan is de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waar Laren onder valt. Vorige week kregen 6 andere veiligheidsregio’s ook al het risiconiveau ‘zorgelijk’ opgeplakt.

De extra maatregelen gaan vanaf zondag 27 september 18.00 uur gelden:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
  • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Houd u daarnaast aan de basisregels:

  • Vermijd drukte.
  • Werk vanuit huis als dat kan.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang maximaal 6 personen extra in huis.
  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts? Dan blijven ook gezinsleden thuis.
  • En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig. 

Op de website van de Rijksoverheid staan alle landelijk geldende regels en de specifieke regels voor regio’s met het risiconiveau ‘zorgelijk’.