25 maart 17.00 uur: Bericht aan ondernemers

Woensdag 25 maart 2020 heeft de gemeente via de ondernemersverenigingen aan ondernemers een brief gestuurd over beschikbare regelingen. Lees verder voor de inhoud van de brief.

Geachte ondernemer,

Bedrijven in Laren worden momenteel zwaar geraakt door de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De signalen die we uit verschillende sectoren ontvangen en de mogelijke gevolgen voor bedrijven en werknemers zijn ongekend. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Graag informeren wij u over de huidige mogelijkheden voor u als ondernemer.

Landelijke maatregelen 

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Sinds 16 maart 2020 kunt u gebruikmaken van de verruiming van de zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. 

Zelfstandigenloket 

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij het zelfstandigenloket in Hilversum. Dit loket is het aanspreekpunt voor alle zelfstandige ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek. Een van de maatregelen die dit loket voor zelfstandig ondernemers aanbiedt is een inkomensondersteuning voor drie maanden via de Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), die niet terugbetaald hoeft te worden. U kunt zo’n aanvraag online (met uw DigiD) indienen. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van gemeente Hilversum 

Gemeentelijke belastingen 

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@laren.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer en KVK-nummer. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. 

Andere gemeentelijke vorderingen 

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar info@laren.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer en KVK-nummer. 

Actuele informatie 

Informatie over de regelingen die nu bekend zijn vindt u op onze website

Tot slot 

We leven met u mee en zetten er als overheid samen met u de schouders onder om hier weer bovenop te komen.  

 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders


Peter Calis
Wethouder Economische Zaken