20 maart 11.00 uur: Informatie voor (zelfstandig) ondernemers

Bent u (zelfstandig) ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij gemeente Hilversum.

Het loket van gemeente Hilversum is het aanspreekpunt voor alle zelfstandige ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek. 

Aanvraag tijdelijke ondersteuning ondernemers

Eén van de maatregelen betreft een inkomensondersteuning voor 3 maanden via de BBZ (bijstandverlening zelfstandigen) die niet terugbetaald hoeft te worden. Gemeente Hilversum voert deze maatregel uit, kijk op de website van Hilversum. Er komen heel veel aanvragen BBZ-regeling binnen. Alle aanvragen worden behandeld. Wij vragen uw begrip voor een langere wachttijd en wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Meer informatie

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket van 8 noodmaatregelen aangekondigd. Deze worden momenteel verder uitgewerkt. Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op vragen van ondernemers.

Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Regelingen bedrijven

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn bekend.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB).

Ondersteuning gemeente

Neem contact op met het zelfstandigenloket in Hilversum. Dit loket is ook het eerste aanspreekpunt voor Blaricumse ondernemers. Stuur een mail met uw vraag naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.