16 oktober 13.15 uur: Bericht van de burgemeester

Het coronavirus verspreidt zich steeds verder. Reden voor het kabinet om een gedeeltelijke lockdown af te kondigen met strengere maatregelen. Die raken ons allemaal.

We worden beperkt in onze vrijheid. Veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid maken zich zorgen, durven niet of minder de deur uit en voelen zich eenzaam. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of zijn bang dat dit alsnog gaat gebeuren. Veel ondernemers hebben te maken met een fors lagere omzet. Sommigen zien het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komen. Dat is heel erg.

Toch kunnen we alleen het tij keren wanneer we de maatregelen goed en gedisciplineerd opvolgen. Door nu discipline te tonen, kunnen we het virus tegengaan. Houd daarom overal rekening met elkaar. Hoe eerder het aantal besmettingen weer daalt, hoe eerder we weer een stap in de goede richting kunnen zetten. 

Veel mensen houden zich al goed aan de maatregelen en daar spreek ik mijn waardering voor uit. Toch roep ik nu iedereen op om zich de komende 4 weken goed aan de regels te houden. Ik ga ervan uit dat we dat met elkaar kunnen opbrengen. En laten we vooral ook naar elkaar omkijken. Bel wat vaker of stuur een kaartje naar de mensen in uw omgeving die extra aandacht nodig hebben. Doe ook even de boodschappen voor de ouderen in uw straat die niet naar de winkel of de markt durven gaan.

Laten we samen letten op de mensen zonder sociaal vangnet. En geef bovenal zelf het goede voorbeeld! 

Ik reken op u!

Nanning Mol,
Burgemeester