16 april 16.30 uur: Commissie- en raadsvergaderingen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de commissie- en raadsvergaderingen van maart vervallen. Inmiddels heeft het presidium van de gemeenteraad van Laren besloten de commissie- en raadsvergaderingen van april wel door te laten gaan.

De commissievergaderingen worden digitaal gehouden. Voor de raadsvergadering wordt nog bekeken welke vorm het best kan worden gehanteerd. Informatie hierover volgt op een later moment.

Vanwege de tijd die is gemoeid met de inrichting van een digitale vergaderomgeving, zijn de geplande vergaderingen met een week verschoven. Commissie R&I wordt gehouden op 21 april, commissie M&F op 23 april en de raadsvergadering op 29 april 2020. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn zoals gebruikelijk live te beluisteren. De digitale commissievergaderingen zijn ook visueel te volgen. 

Wat betekent digitaal vergaderen voor inwoners en anderen die gebruik willen maken van het spreekrecht in de commissies? Bijvoorbeeld over het doelgroepenvervoer in commissie M&F of de herontwikkeling van Stationsweg 1? Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen hun schriftelijke reactie sturen naar de griffie, uiterlijk 17.00 uur, op de dag van de desbetreffende commissievergadering. Dit kan via het mailadres griffie@laren.nl De reacties worden in de vergadering voorgelezen, zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud ervan.