01 december 16.30 uur: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 18 november 2020

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt.

Bekijk het Intrekkingsbesluit noodverordening – 18 november 2020 op de website: vrgooienvechtstreek.nl