Privacyverklaring

De gemeente Laren hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Bijvoorbeeld bij het verwerken van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website en het gebruik van onze digitale diensten.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Informatie over uw bezoek aan onze website wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. Nooit ter identificatie van individuele personen. Bij het aanvragen van digitale diensten moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen of u aanmelden voor een bijeenkomst? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer nodig. De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens handelt de gemeente volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In gesprek met de gemeente

Als u in gesprek gaat met de gemeente over zorg, welzijn, werk of inkomen, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens. Op de pagina Uw privacy vindt u hier meer informatie over.

Handige link