Steiger, container of bouwkraan plaatsen

Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen dan moet u dit melden bij de gemeente. Zoals het plaatsen van containers, steigers of een bouwkraan. Aanvragen doet u uiterlijk 10 werkdagen voor u de objecten gaat plaatsen op gemeentegrond. Als de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar komt kunnen we uw aanvraag afwijzen.

Meesturen

  • Tekening van de locatie of luchtfoto met daarop de objecten ingetekend
  • Verkeersplan als er wegen worden afgezet

Aanmelden

U heeft DigiD of eHerkenning nodig voor het aanmelden van objecten op gemeentegrond. U betaalt direct bij aanvraag en ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. 

Melden van objecten op gemeentegrond

Kosten

U betaalt precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. 

  • Per week of een gedeelte daarvan € 2,53 per m2 (vierkante meter)
  • Per maand € 8,58 per m2
  • Per jaar € 86,04 per m2