Rioolaansluiting aanvragen

Als gemeente zorgen we voor het hoofdriool. We gaan over de aanleg, het onderhoud en de vervanging ervan. We zorgen ervoor dat uw woning, bedrijf of gebouw is aangesloten. 

Aanvragen 

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035 als u een rioolaansluiting wilt aanvragen. Ook als u uw bestaande rioolaansluiting wilt wijzigen of opheffen.

Goed om te weten

  • Voor het aanvragen van een rioolaansluiting heeft u een situatieschets nodig van het perceel waar u de aansluiting voor aanvraagt. Daarop moet staan waar u het nieuwe lozingspunt wilt hebben
  • De gemeente legt een riool tot de grens van uw terrein. Wij doen dit in overleg
  • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen terrein het beste (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Dan weet u dat de aansluiting klopt

Kosten

U betaalt € 1050 voor een 1e aansluiting. Voor een eventuele 2e aansluiting betaalt u de werkelijke kosten. De kosten moet u vooraf betalen. Daarna beginnen we met de werkzaamheden die we in overleg met u uitvoeren.