Omgevingsvergunning

Wilt u gaan bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of een inrit aanleggen? Doe via het omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl een vergunningscheck en kijk of u een vergunning nodig heeft. Soms mag u zonder vergunning bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning. 

Omgevingsloket

Hoe werkt het

  • In het omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl geeft u de werkzaamheden aan die voor u gelden
  • Door het beantwoorden van de vragen krijgt u een overzicht
  • In het overzicht ziet u of u een vergunning moet aanvragen voor uw bouw- of verbouwplannen of dat u een melding moet doen 

Vooroverleg

Twijfelt u of uw bouw- of verbouwplannen haalbaar zijn, vraag dan een vooroverleg aan. Bel de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. U betaalt altijd voor de aanvraag van de vergunning. De tarieven vindt u in de legesverordening.

Nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De regels voor het aanvragen van een vergunning worden helder en inwoners kunnen makkelijk zien hoe hun aanvraag verloopt.