Bijzondere bijstand

Soms moet u onverwacht hoge kosten maken die u niet kunt betalen. Zoals zorgkosten of woonkosten. Heeft u een laag inkomen dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt en moet betalen. Vraagt u bijzondere bijstand aan, nadat u de kosten gemaakt heeft, dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

Voor wie

Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering. U kunt het ook aanvragen als u werkt of een andere uitkering krijgt.

Bij uw aanvraag kijken we of:

 • De onverwacht hoge kosten echt nodig zijn
 • U genoeg (spaar)geld of inkomen heeft om de kosten zelf te kunnen betalen

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 035 528 12 47 voor het aanvragen van bijzondere bijstand.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u:

 • In Laren woont
 • Nederlander bent of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • 18 jaar of ouder bent
 • Niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te kunnen betalen
 • Kunt bewijzen dat de kosten noodzakelijk en onverwacht zijn
 • De kosten nog niet gemaakt heeft voordat u bijzondere bijstand aanvraagt
 • De kosten moet maken door bijzondere of dringende omstandigheden
 • De kosten niet kunt uitstellen
 • De kosten niet op een andere manier vergoed krijgt, bijvoorbeeld via uw zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)