Gemeentelijke erepenning

De erepenning van de gemeente Laren kunt u aanvragen voor een persoon of instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of de Larense gemeenschap. Iedereen kan een verdienstelijk persoon of instelling voordragen bij het college van burgemeester en wethouders van Laren. In principe worden 2 erepenningen per kalenderjaar verleend en vindt de uitreiking plaats op een nader te bepalen datum die recht doet aan de aanvraag. De uitreiking kan ook plaatsvinden tijdens een specifiek georganiseerde feestelijke bijeenkomst.

Goed om te weten

Voorstellen moeten uiterlijk 3 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum bij het college van burgemeester en wethouders zijn ingediend. Het comité Onderscheidingen en Waardering toetst het binnengekomen voorstel en adviseert aan het college van burgemeester en wethouders.

Criteria

  1. De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen of organisaties die zich in de gemeenschap van Laren langdurig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
  2. De erepenning kan ook worden toegekend aan Laarders die langdurige inzet hebben gepleegd als raadslid en niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.
  3.  In aanmerking komen de inwoners van Laren alsook niet-Laarders die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de gemeenschap.
  4.  De toekenning van de erepenning geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. 
  5.  Per jaar worden hooguit 2 erepenningen verleend. Het comité draagt niet meer dan 2 personen of instellingen per jaar voor. Als naar het oordeel van het comité in enig jaar minder dan 2 of geen personen/instellingen voor een in aanmerking komen, draagt het comité slechts 1 persoon/instelling dan wel geen personen of instellingen voor. In dat geval worden in dat jaar slechts een, dan wel in het geheel geen erepenningen uitgereikt.
  6. Het college van burgemeester en wethouders kan toekennen in afwijking van deze criteria en in uitzonderlijke gevallen buiten het comité om.
  7. De leden van het comité Onderscheidingen en Waardering van de gemeente Laren komen tijdens hun lidmaatschap van het comité niet in aanmerking voor een erepenning.

Aanvraagformulier

Neem contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar onderscheidingen@laren.nl voor het aanvraagformulier. 

Zie ook