Wethouder Jan van Midden

De heer J.G. (Jan) van Midden is 31 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e loco-burgemeester.

Portefeuille

 • Financiën, waaronder belastingen en subsidiebeleid
 • Grondzaken en vastgoed
 • Openbare ruimte en groen, waaronder riolering
 • Sport
 • Toezicht en handhaving

Projecten

 • Project verkoop raadhuis
 • Uitvoering centrumvisie (in samenwerking met wethouder De Groot)
 • Project verhuizing gemeentebestuur (in samenwerking met wethouder Rood)
 • Project onderwijshuisvesting (in samenwerking met wethouder De Groot)

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • BEL bestuur
 • Bestuur Gooisch Natuurreservaat (GNR)
 • Aandeelhoudersvergadering Crailo
 • Bestuur gemeenschappelijke rioolwaterzuivering Gooiergracht

Overige nevenfuncties

 • Eigenaar Jan van Midden advies B.V.

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder Jan van Midden