Wethouder Flip de Groot

De heer F.K. (Flip) de Groot is 31 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Algemene vergadering MRA
 • Bestuur Omgevingsdienst (OFGV)
 • Bestuur Tomingroep
 • Economische zaken, toerisme en evenementenbeleid
 • Milieu & duurzaamheid

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Onderwijs
 • Portefeuillehoudersoverleg HBEL
 • Project onderwijshuisvesting (in samenwerking met wethouder Van Midden)

Projecten

 • Uitvoering centrumvisie (in samenwerking met wethouder Van Midden)
 • Volksgezondheid
 • Wmo, jeugd, welzijn

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder Flip de Groot