Gemeentesecretaris Sander van Waveren

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van
het college van burgemeester en wethouders. Hij representeert de gemeente in uiteenlopende
regionale en landelijke platforms.

Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de
ambtelijke werkorganisatie (BEL Combinatie) en het bestuur van Laren.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkeerservice (samenwerkingsverband van
    gemeenten voor de uitvoering van parkeerbeleid)
  • Voorzitter van ASV UVV (omnisportvereniging in Utrecht)
  • Bestuurslid, Stichting Muziekroute Overvecht 
  • Voorzitter van Wetenschappelijk Bureau Nieuw Sociaal Contract

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Gemeentesecretaris Sander van Waveren