Coalitieakkoord 2022 - 2026

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen Larens Behoud, VVD en D66. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2022-2026 neergelegd in het coalitieakkoord (pdf, 1,1 MB).