Voorlopige verkiezingsuitslagen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2023

De voorlopige uitslag van de verkiezingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 VVD 2208
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 413
3 Partij voor de Dieren 499
4 Water Natuurlijk 637
5 CDA 443
6 De Groenen 137
7 50PLUS 143
8 ChristenUnie 144
9 AWP voor water, klimaat en natuur 334
10 Belang van Nederland (BVNL) 171
11 BBB 763
12 De Republikeinse Politieke Partij 11

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5903
Aantal blanco stembiljetten 58
Aantal geldige stemmen 5961
Aantal ongeldige stembiljetten 16
Totaal aantal kiezers 5977
Aantal opgeroepen kiezers 9390
Opkomstpercentage 63,65%