Voorlopige verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2023

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 Forum voor Democratie 234
2 GROENLINKS 330
3 VVD 1919
4 D66 529
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 312
6 CDA 312
7 Partij voor de Dieren 311
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 176
9 SP (Socialistische Partij) 90
10 ChristenUnie 100
11 DENK 8
12 50PLUS 108
13 Volt 247
14 Belang van Nederland (BVNL) 68
15 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 11
16 Piratenpartij 11
17 JA21 447
18 AWP voor water, klimaat en natuur 35
19 Onafhankelijke Politiek-NH OPNH 27
20 BBB 625
21 Namens Noord-Hollanders. 10
22 CODE ORANJE 9

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5919
Aantal blanco stembiljetten 29
Aantal geldige stemmen 5948
Aantal ongeldige stembiljetten 15
Totaal aantal kiezers 5963
Aantal opgeroepen kiezers 8950
Opkomstpercentage 66,63%