Plaatsen publicatieborden en/of spandoeken

Voor het plaatsen van publicatieborden (zoals driehoeks- of sandwichborden) óf als u spandoeken wilt ophangen, is een vergunning noodzakelijk. Voor het plaatsen van publicatie/driehoeksborden en spandoeken ten behoeve van deze verkiezingen is de periode van 20 februari 2023 tot en met 16 maart 2023 gereserveerd.

Er zijn in de gemeente Laren een beperkt aantal plekken beschikbaar voor publicatie/driehoeksborden en spandoeken in bovengenoemde periode. De aanvraag kunt u via deze link indienen en moet uiterlijk 15 februari 2023 door de gemeente ontvangen zijn. 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een vergunning voor publicatieborden/driehoeksborden en spandoeken zijn er voor deze verkiezing geen legeskosten aan verbonden. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan telefonisch contact op via 14035 om zeker te weten dat uw aanvraag meegaat in een eventuele loting.