Meldingsformulier Stemopneming Waterschapsverkiezingen 2023

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau (CSB).

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht moet de melding voor 21 maart 2023, 10.00 uur ontvangen zijn.

Via de volgende link kunt u uw melding indienen: https://www.agv.nl/meldingsformulierwaterschapsverkiezingen