Definitieve verkiezingsuitslag Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2023 gemeente Laren

De definitieve uitslag van de verkiezingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van gemeente Blaricum is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 VVD 2207
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 413
3 Partij voor de Dieren 497
4 Water Natuurlijk 636
5 CDA 443
6 De Groenen 137
7 50PLUS 142
8 ChristenUnie 143
9 AWP voor water, klimaat en natuur 335
10 Belang van Nederland (BVNL) 181
11 BBB 763
12 De Republikeinse Politieke Partij 11

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5908
Aantal blanco stembiljetten 58
Aantal geldige stemmen 5966
Aantal ongeldige stembiljetten 16
Totaal aantal kiezers 5982
Aantal opgeroepen kiezers 9390
Opkomstpercentage 63,71%