Definitieve verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2023 gemeente Laren

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van gemeente Laren is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 Forum voor Democratie 233
2 GROENLINKS 330
3 VVD 1917
4 D66 531
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 313
6 CDA 314
7 Partij voor de Dieren 308
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 178
9 SP (Socialistische Partij) 90
10 ChristenUnie 100
11 DENK 8
12 50PLUS 109
13 Volt 246
14 Belang van Nederland (BVNL) 68
15 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 11
16 Piratenpartij 11
17 JA21 448
18 AWP voor water, klimaat en natuur 35
19 Onafhankelijke Politiek-NH OPNH 26
20 BBB 625
21 Namens Noord-Hollanders. 10
22 CODE ORANJE 9

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5920
Aantal blanco stembiljetten 25
Aantal geldige stemmen 5945
Aantal ongeldige stembiljetten 18
Totaal aantal kiezers 5963
Aantal opgeroepen kiezers 8950
Opkomstpercentage 66,63%