Liberaal Laren

Logo Liberaal Laren

We leven in het mooiste dorp van Nederland. Een dorp dat zo mooi kon blijven, omdat vroeger bestuurders zuinig op het dorp waren. Laren had als eerste gemeente een welstand en een 'niet-kappen-tenzij' beleid om ons dorp ongeschonden door te geven aan toekomstige generaties. Liberaal Laren is 16 jaar geleden opgericht om de instandhouding van ons dorp te continueren en veilig te stellen. En dit met de inwoners te doen en niet over te laten aan projectontwikkelaars en dure externe bureaus, zoals de laatste jaren het geval is.

Als je écht luistert naar wat onze inwoners willen, is het maken van een verkiezingsprogramma niet zo moeilijk. Er is een grote behoefte aan 'rust in het dorp'. Niet steeds opgeschrikt worden door een plan van projectontwikkelaar of een 'buro voor stadsontwikkeling', dat ons dorp niet eens kent en ons handenvol geld kost. Afgelopen jaren kwamen zo de gekste plannen voorbij, zoals een hotel aan de Brink of een foodcourt naast de basiliek. Als klap op de vuurpijl een wadi op de Brink waarvoor alle bomen moesten wijken.

Gelukkig reageerde het dorp, steeds als wij dit naar buiten brachten, massaal. Door 5.000 handtekeningen die betrokken inwoners in korte tijd verzamelden, staan de bomen op de Brink er nog. En koos de coalitie eieren voor haar geld. Dat is de kracht van een dorp; we zijn trots op al die betrokken inwoners!

Burgerparticipatie staat hoog op de politieke agenda, maar is vaak niet meer dan een 'groen vinkje' dat moet worden afgekruist. Wij gaan voor de continue inbreng van onze inwoners. Er is genoeg kennis, kunde en enthousiasme bij onze inwoners aanwezig, maar ze moeten wel gehoord en betrokken worden. Vanaf het begin, niet pas op het moment dat de politiek al besloten heeft.

Waar ook behoefte aan is, is bouwen voor Laarders. Wonen is een grondrecht. Betaalbaar wonen, gunnen we iedereen. Daar moeten we als gemeente actief voor zorgen. Miljonairswoningen zijn er intussen genoeg. Wij zetten de komende jaren volop in op de onderkant van de markt en zien bijvoorbeeld mogelijkheden op het Caliskampterrein, in De Scheper of achter het gemeentehuis.

Zo voorkom je verdere verstening van het dorp, want we moeten zuinig zijn op de natuur, zowel in het centrum als er omheen. Klimaatdoelstellingen kunnen met bomen en ander groen voor een belangrijk deel al worden gehaald. Met aanvullend een actief beleid voor woningisolatie kunnen we als Laren de komende jaren aan al deze doelstellingen voldoen. Maar dan moeten we wel 'kappen met kappen'!

Zelfredzaamheid van onze inwoners staat hoog in ons vaandel, ongeacht financiële positie. Dat betekent wél: voldoende zorg voor iedereen, Latax terug als ouderenvervoer. En behoud van huisartsen in het gemeentehuis en huidige sociale functie van het Brinkhuis.

Als klein dorp is de verkeersdruk al snel te hoog. Sluipverkeer, vrachtverkeer en geluidsoverlast dienen nu écht aangepakt te worden.

Niet praten maar doen. Daar staan we voor!

Voor ons volledige programma zie www.liberaallaren.nl

Liberaal Laren