CDA Laren

Laren onder curatele?

Logo CDA Laren

Als het over Laren gaat, dan gaat het al snel over de hoge inkomens van de inwoners: een rijk dorp. Nauwelijks bekend is dat de gemeente Laren er financieel beroerd voorstaat. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) geeft in haar jaarlijkse beoordeling Laren een magere 5 voor de financiële conditie. Dat oordeel is gebaseerd op de cijfers van 2020, toen Laren een negatief begrotingsresultaat had van 24 duizend euro. Voor 2022 begroot het gemeentebestuur een negatief begrotingsresultaat van 450 duizend euro. En dan is er tussen 2018 en eind 2022 ook al ruim 6 miljoen euro uit de reserves gehaald. Op deze manier stevent Laren in sneltreinvaart af op de financiële curatele, die hoort bij de status van een artikel 12 gemeente. Als dat gebeurt, is de gemeente haar zelfstandigheid kwijt.

De zittende coalitie heeft de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om dit gevaar af te wenden. Kritische vragen vanuit het CDA over oplopende tekorten werden stelselmatig weggewoven.

Het is ook een feit dat de Rijksoverheid een grillig beleid voert met haar bijdragen uit het Gemeentefonds en het Sociaal Domein. Maar waar er ruimte was voor zelfstandig initiatief, heeft de zittende coalitie die gelegenheid niet benut.

Tijd voor actie

Wat binnen het beleidsgebied van de gemeente ligt, moet dringend worden aangepakt. Het CDA Laren wil daarbij het voortouw nemen.

We hebben een plan dat werkt: de inkomsten van de gemeente verhoogt het CDA structureel met 3 miljoen euro per jaar. 1 miljoen daarvan komt beschikbaar door kostenbesparing op alle bovengemeentelijke samenwerkingsorganen, en 2 miljoen vloeit voort uit vergunningen bij nieuwe economische activiteiten.

Het CDA wil daartoe het centrum autoluw maken, met een ondergrondse parkeergarage onder het Hertenkamp, een overdekte versmarkt op Plein 1945, elektrisch vervoer voor toe- en aflevering van goederen, betaald parkeren binnen de gemeente, met vrijstelling voor bewoners, het vrijmaken van locaties voor betaalbare woningbouw en het realiseren van tenminste 20 betaalbare woningen per jaar. Daardoor kunnen ook jongeren in Laren blijven wonen.

De financiën moeten op orde worden gebracht, de reserves allereerst. Dat vergt al 6 miljoen euro. Daarnaast moet het begrotingsresultaat structureel met 2 miljoen euro per jaar verbeteren om verloren gegane beleidsruimte terug te veroveren. Alleen zo kunnen inwoners van Laren hun eigen gemeentelijke toekomst vormgeven. De opbrengst uit de verkoop van het raadhuis zijn te bescheiden, gezien de omvang van het probleem.

Aan de slag met elkaar

Door alle bestuurlijke drukte en formaliteiten kwam de huidige gemeenteraad niet toe aan een serieus debat. Daarom pleit CDA Laren voor een Burgerraad, die deels bestaat uit gemeenteraadsleden, bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen – om het echte gesprek over de ontwikkeling van ons mooie dorp aan te gaan. Vóór LAREN.

Leen van der Pols,
Secretaris CDA Laren

Erwin van den Berg