Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op 2 manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijk volmachtsbewijs.

1. Volmacht op uw stempas

U kunt via uw stempas (ontvangen oproepkaart) iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U zet uw stempas om in een volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. Degene die voor u gaat stemmen, moet kiesgerechtigd zijn in Laren. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.

Hebt u een kiezerspas aangevraagd? Deze kunt u ook omzetten in een volmacht. Ook hiervoor geldt dat u de achterkant van de kiezerspas moet invullen en dat beide personen de kiezerspas moeten ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen moet op de verkiezingsdag meenemen naar het stembureau:

  • De compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend
  • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Ook mag een foto worden gemaakt van uw legitimatiebewijs op een mobiele telefoon of tablet. Zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
  • Eigen stempas
  • Eigen identiteitsbewijs

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met de eigen stem. Die persoon mag maximaal 3 volmacht stemmen uitbrengen.


2. Schriftelijk volmachtsbewijs

Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Bijvoorbeeld omdat u tussen 3 en 17 maart in het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs. Aanvragen kan direct via het digitaal loket, met uw DigiD of download het formulier schriftelijke volmacht van www.rijksoverheid.nl en vul het in. U kunt het formulier ook gratis verkrijgen bij elke gemeente.

Stuur het formulier naar:
Verkiezingen gemeente Laren
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

U kunt ook een goed leesbare scan e-mailen naar team Publiek van de gemeente.
De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen.
De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

Belangrijk:
De persoon die u machtigt kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met de eigen stem. Die persoon mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

Hebt u eerder voor deze verkiezing een kiezerspas of briefstembewijs aangevraagd? Dan is het niet meer mogelijk om een schriftelijk volmachtsbewijs aan te vragen.


Hulp en contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Publiek
Tel. 14 035
E-mail