Gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. In aanloop naar deze verkiezing vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om uw stem uit te brengen.

De Gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Laren. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij en worden rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de Gemeenteraad. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op wat er in onze gemeente gebeurt. De Gemeenteraad van de gemeente Laren bestaat uit 15 leden.

Op woensdag 16 maart vindt de gemeenteraadsverkiezing 2022 plaats. Ook dit jaar is vervroegd stemmen mogelijk op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Deze extra dagen zijn bedoeld om drukte in coronatijd te spreiden. Let op: iedereen mag hier gebruik van maken, dus niet alleen kwetsbare kiezers.

U mag bij deze verkiezing stemmen:

  • Als u op 31 januari 2022 staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Laren, dan mag u stemmen in de gemeente Laren.
  • Indien u niet de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van een ander EU-lidstaat heeft, geldt de extra voorwaarde dat u minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig, dus mét toestemming van de Nederlandse overheid, in Nederland woont.
  • Het kiesrecht geldt niet voor medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten. Dit geldt ook voor hun gezinnen. Een uitzondering is er voor medewerkers of gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben. Zij mogen wél stemmen.

De Kiesraad biedt meer informatie over de voorwaarden voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen.

Heeft u vragen over de verkiezingen, dan kunt u terecht op het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14035 en via e-mail verkiezingen@belcombinatie.nl

Translating text: to translate text, select the part you want to translate and the translation (function) will open. From English to Arabic, German, French and Spanish.