Juni 2017: Toelichting op herindelingsprocedure

Om de plannen van de provincie Noord-Holland vorm te geven zijn Gedeputeerde Staten op 7 februari 2017 een zogeheten Arhi-procedure (Wet Algemene Regels Herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in?

Streven naar maximaal 3 gemeenten

De belangrijkste conclusie is dat Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland kiezen voor herindeling. Blaricum, Laren en Huizen zouden in de opvatting van GS per 1 januari 2020, 2021, 2022 of 2023 één nieuwe gemeente moeten vormen. Deze herindeling maakt onderdeel uit van een plan waarin GS er naar streven dat er op die datum maximaal 3 gemeenten zijn in de Gooi en Vechtstreek (G&V). Dat aantal is voor GS het maximum voor de regio. U leest in deze toelichting een tijdsindicatie. Dit is echter slechts een indicatie op basis van de wettelijke termijnen. In werkelijkheid kan het tijdspad afwijken.

Wat gebeurt er de komende tijd?

Een provinciale Arhi-procedure kent een aantal fases. Gestart wordt met een zogeheten “open overleg”. Dit betekent dat GS het komende half jaar in gesprek gaan met alle gemeenten in de regio om over haar plannen te praten. Hierin kunnen ook nieuwe inzichten aan de orde komen. Wanneer die leiden tot gemeenschappelijke opvattingen over de toekomstige indeling, dan zijn GS bereid daarin te bewegen. Maar, wel binnen de randvoorwaarde dat het maximum aantal gemeenten 3 is. Dit proces mag maximaal 6 maanden duren. In de BEL-gemeenten vinden deze gesprekken in april plaats. Ook hebben gedeputeerde staten ervoor gekozen met de gemeenteraden te praten. Dit gebeurt in mei. Dit zijn openbare vergaderingen, dus als u daarbij aanwezig wilt zijn kan dat uiteraard. 
 
Uiterlijk 3 maanden na afloop van het overleg (augustus – november 2017) stellen gedeputeerde staten een herindelingsontwerp vast en sturen dit naar de gemeenteraden en de minister van Binnenlandse Zaken. Dit ontwerp wordt dan binnen 2 weken voor een periode van 8 weken ter inzage gelegd (november 2017 – februari 2018).
Inwoners kunnen in die periode reageren op het ontwerp. Gemeenteraden uiteraard ook, maar die krijgen daarvoor 3 maanden de tijd. Tegen de tijd dat het zover is, leest u over de ter inzagelegging en hoe u kunt reageren op onze gemeentepagina, website, Twitter en Facebook.
 
Na de periode waarin ieder zijn/haar zienswijze heeft kunnen indienen moeten gedeputeerde staten binnen 4 maanden een advies zenden (februari – juni 2018) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de wijziging van de gemeentelijke indeling. De minister neemt vervolgens binnen 4 maanden daarna een besluit (juni – oktober 2018), waarna ook de Eerste en Tweede Kamer nog over het voorstel moeten beslissen.