Plannen provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft plannen om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek te versterken.

 • Provincie Noord-Holland stopt fusieproces

  Woensdag 21 november 2018 heeft de provincie bekend gemaakt de Arhi-procedure om te komen tot een fusie van onder meer Laren met Blaricum en Huizen, te stoppen.

 • Provincie verlengt Arhi-procedure voor fusie Blaricum, Laren en Huizen

  De provincie Noord-Holland heeft op 6 juni 2018 de colleges van Blaricum en Laren geïnformeerd over de verlenging van de Arhi-procedure voor de fusie van Blaricum, Laren en Huizen. De provincie wil wachten op nieuw beleid voor de gemeentelijke herindeling waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan werkt.

 • Gemeenschappelijke Regeling HBL

  Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht. De 3 gemeenten stellen een gemeenschappelijke regeling op.

 • Juni 2017: Toelichting op herindelingsprocedure

  Om de plannen van de provincie Noord-Holland vorm te geven zijn Gedeputeerde Staten op 7 februari 2017 een zogeheten Arhi-procedure (Wet Algemene Regels Herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in?

 • Documenten 2013 - heden

  Op deze pagina vindt u documenten over de plannen voor de bestuurlijke toekomst tot nu toe. Waaronder het adviesrapport van Pieter Winsemius (2013), verkenning bestuurlijke toekomst G&V (2014), het bestuurskrachtonderzoek uit 2016.

 • Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van provincie Noord-Holland.