Resultaten dialoog Laren

Om meer ruimte te geven aan initiatieven uit de Larense samenleving zijn we voor de zomer van 2016 gestart met de dialoog Laren. Hiervoor is een enquête onder 2.500 inwoners uitgezet, zijn bijeenkomsten gehouden met ondernemers en maatschappelijke organisaties en is tot slot op 17 september 2016 een inwonertop (L100) met honderd inwoners uit het dorp gehouden. De resultaten van de enquête en bijeenkomsten staan hieronder.

Waar zijn onze inwoners trots op?

 • Profiel door behoud historie van het dorp    
 • Goede bereikbaarheid per auto    
 • Welvarende gemeente
 • Voorzieningen met kwaliteit    
 • Rijke natuur    
 • Ondernemende cultuur
 • Centrum als gewaardeerde ontmoetingsplek    
 • Aantrekkelijk dorp voor bezoekers    
 • Nabijheid van het gemeentebestuur

Vervolg

Uit de enquête en tijdens de inwonertop zijn onderwerpen naar voren gekomen die inwoners belangrijk vonden voor de ontwikkeling van ons dorp in de komende jaren. Per thema had een aantal inwoners zich aangemeld om deel te nemen aan de volgende werkgroepen: 

 • Behoud groene en dorpse leefomgeving    
 • Stimuleren ondernemerschap en uitwisselen creatieve ideeën
 • Omgaan met vergrijzing; beter inspelen op veranderende behoefte ouderen, voorkomen eenzaamheid, wijkgerichte aanpak, verbinding     
 • Vergroten sociale cohesie en maatschappelijke activiteiten in de samenleving
 • Verbeteren zorgnetwerk    
 • Aanpak verkeers- en parkeeroverlast
 • Promoten Laren om bezoekers te trekken, met grote rol voor toekomst winkelcentrum    
 • Toegankelijkheid voor jongeren en minder kapitaalkrachtigen stimuleren
 • Verduurzamen    
 • Vergroten veiligheid


Wordcloud gemaakt tijdens een van de onderdelen van de L100