Eindrapport dialoog Laren

Het eindrapport over dialoog Laren 2016 ‘De Kracht van Laren; Laren vanuit samenlevingsperspectief’ is gereed.

Dit rapport en het vervolg van de dialoog Laren 2016 zijn besproken in de raadscommissie Maatschappij & Financiën van donderdag 20 oktober en de raad van woensdag 26 oktober 2016.

Inhoud rapport

Het eindrapport beschrijft de kracht van Laren (hoofdstuk 1) en de belangrijkste kansen en opgaven vanuit het perspectief van inwoners, maatschappelijk partners en ondernemers (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 geeft weer hoe de Larense samenleving denkt over samenwerking met de gemeente. Wat verwachten inwoners en organisaties van de gemeentelijke organisatie? Hoe zien ze hun eigen rol? Een aanzet voor nauwere samenwerking vormt de top-10 van Laren in hoofdstuk 4. Dit zijn 10 ideeën voor en door Laren, die zijn ontwikkeld op de inwonertop van 17 september 2016.

Voor nadere uitwerking van door de Larense samenleving aangedragen aandachtspunten is gebruik gemaakt van de cijfers van waarstaatjegemeente.nl in 2014.

Nieuwe vormen van interactie tussen gemeente en samenleving

De interactie tussen gemeente en samenleving verandert. De gemeente heeft meer taken dan voorheen en wil deze oppakken met inwoners en organisaties van Laren. Hierbij wil de gemeente meer ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Om dit goed te organiseren is het belangrijk elkaars perspectieven te kennen en acties af te stemmen. Daarom deed de gemeente ervaring op met een aantal voor Laren nieuwe vormen van dialoog tussen gemeente en samenleving.

Onderdeel van het project was een inwonerenquête, een inwonertop met gelote inwoners en bijeenkomsten met maatschappelijk organisaties en ondernemers. Daarnaast hebben een aantal inwoners op eigen initiatief een e-mail met hun dromen voor Laren opgestuurd. De uitkomsten hiervan staan in dit rapport.