Toekomst Laren

Op deze pagina vindt u informatie over de plannen van provincie Noord-Holland om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek te versterken. En informatie over de samenwerking die de gemeente is aangegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen via een dialoog Laren in 2016.

  • Plannen provincie Noord-Holland

    De provincie Noord-Holland heeft plannen om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek te versterken.

  • Dialoog Laren 2016

    De wensen en verwachtingen vanuit de samenleving zijn uitgangspunt voor keuzes die de gemeente Laren gaat maken. In de gemeenteraad is gekozen voor een uitgebreide dialoog met de inwoners van Laren over de kracht van het dorp. Het college heeft deze opdracht overgenomen. Zij vindt het van groot belang dat bij het ontwikkelen van plannen de mening van de inwoners goed wordt gehoord.