Onderscheidingen

Ieder jaar worden in de gemeente Laren Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in de sport of wetenschap. Ook mensen uit het bedrijfsleven kunnen tot de doelgroep horen, al telt het betaalde werk slechts als aanvullend element mee.

Voordragen voor Koninklijke onderscheiding in 2023

Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Lintjes worden uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid (de Lintjesregen in april) of bij een bijzondere gelegenheid.

Als u iemand wilt voordragen voor de uitreiking van een lintje bij de Algemene Gelegenheid in 2024 (2023 is reeds gesloten) dan moet de aanvraag uiterlijk 1 juni 2023 bij de burgemeester van Laren zijn ingediend.
Indien de uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheid of een symposium) moet plaatsvinden dan moet de aanvraag uiterlijk 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester van Laren zijn ingediend.

Voorstelformulier Koninklijke Onderscheiding (pdf, 445 KB)
Overzicht Koninklijke Onderscheidingen

Ga voor meer informatie naar www.lintjes.nl

Gemeentelijke erepenning

De erepenning van de gemeente Laren kan worden aangevraagd voor een persoon of instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of de Larense gemeenschap. Iedereen kan een verdienstelijk persoon of instelling voordragen bij het college van burgemeester en wethouders van Laren. In principe worden 2 erepenningen per kalenderjaar verleend en vindt de uitreiking plaats op 22 mei of een nader te bepalen datum die recht doet aan de aanvraag. De uitreiking kan ook plaatsvinden tijdens een specifiek georganiseerde feestelijke bijeenkomst.

Voorstellen moeten uiterlijk 3 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij het college van burgemeester en wethouders van Laren zijn ingediend. De commissie voor de erepenning van Laren toetst het binnengekomen voorstel en adviseert aan het college. De commissie bestaat uit de volgende leden: de heer M.L.J. Vos, mw. A.C. Armbrust en de heer J.G.M. Smit.

Aanvraagformulier gemeentelijke erepenning (pdf, 553 KB)
Overzicht erepenninghouders (pdf, 262 KB)
Criteria erepenning (pdf, 78 KB)

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L.E. Verkroost (Bestuursstaf gemeente Laren), via tel. 14 035 of e-mail l.verkroost@laren.nl.