Werkzaamheden en afsluiting Stationsweg 1 Laren

Aan de Stationsweg 1 (voormalige Chinees) zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex La Gare. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt de Stationsweg vanaf de Burgmeester van Nispen van Sevenearstraat afgesloten. Het deel voor Stationsweg nummers 1 en 3 wordt als bouwterrein gebruikt. Het parkeerterrein aan de Stationsweg is bereikbaar via de ingang van de Stationsweg aan de Hilversumseweg. De afsluiting start in de week van maandag 18 oktober 2021 en duurt naar verwachting ongeveer een jaar.

De afsluiting is nodig omdat de bouwplaats erg krap is. Deze ruimte is nodig voor het laden en lossen van vrachtwagens, het opstellen van een bouwkraan en de opslag van bouwmaterialen. Met deze afsluiting voorkomen we dat deze werkzaamheden aan de drukke Burgermeester van Nispen van Sevenaerstraat plaatsvinden. De omleidingsroute wordt door borden aangegeven.

Meer informatie

Op www.stationsweg1laren.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden. Voor algemene of bouwkundige vragen kunt u in de bouwkeet terecht bij de uitvoerder van de aannemer WBC Bouw BV of bellen naar het algemene nummer van WBC Bouw BV, 05 43 - 55 10 10.