Weer publiek toegestaan bij vergaderingen raad en commissies

Het presidium heeft besloten dat er weer publiek aanwezig mag zijn bij de vergaderingen van de raad en de commissies. Wel blijft de 1,5 meter afstandsregel gelden, zowel voor de deelnemers als het publiek. Hiermee houden we rekening bij de opstelling van de zaal.

Wilt u een vergadering bijwonen? Geef dit dan vooraf aan via griffie@laren.nl U kunt de vergadering ook live volgen via https://laren.notubiz.nl/live