Voornemen tot overdracht gemeentegrond

De gemeente Laren is van plan om een overeenkomst te sluiten over stukken gemeentegrond. Het gaat in totaal om ongeveer 21m2. De gemeente Laren is voornemens de gronden te verkopen aan Liander om het perceel te voorzien van een transformatorstation in het kader van de energievoorziening in Laren.

De gemeente Laren vindt dat we hiervoor geen openbare en transparante verkoop-procedure hoeven te volgen. De gemeente stelt dat toekomstige bewoners de enige gegadigden zijn. Het gaat om het volgende adres: 

  • Hoog Hoefloo te Laren, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie C nummer 1709 (ged), groot ca. 21 m2

Vervaltermijn
Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 2 november 2023 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Laren.
 
De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.