Voornemen tot overdracht gemeentegrond

De gemeente Laren is van plan om een overeenkomst te sluiten over 2 gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 53 m2. De gemeente Laren is voornemens de gronden te verkopen aan Liander N.V. Het bedrijf kan hierdoor zogeheten transformatorstations realiseren in het kader van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving.

De gemeente Laren vindt dat we hiervoor geen openbare en transparante verkoop-procedure hoeven te volgen. De gemeente stelt dat Liander N.V. de enige gegadigde is omdat de grond alleen gebruikt mag worden t.b.v. de algemene energievoorziening. Het gaat om de volgende adressen:

  • Schietspoel
    • Kadastraal bekend gemeente Laren, sectie G 4579, groot ged, Ca. 27 m2
  • Stationsweg 3
    • Kadastraal bekend gemeente Laren, sectie C 610, groot ged, Ca. 26 m2

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 18 februari 2023 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Laren.

De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.