Voornemen tijdelijk verhuur gemeentegrond

De gemeente Laren is van plan tijdelijk een stukje gemeentegrond te verhuren aan de ondernemer van de jaarlijkse draaimolen in het kader van kindervermaak in de meivakantie.

De tijdelijke huurovereenkomst voor het plaatsen van de draaimolen betreft:  

  • een strookje grond op het parkeerterrein aan Plein 1945, hoek Barbiersweg- Zevenend te Laren 
  • in de periode van 17 april 2024 tot en met 27 april 2024

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 27 februari 2024 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Laren.
 
De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze verhuurovereenkomst aanspraken tegen de gemeente te maken.