Verzoek tijdelijke opvang asielzoekers Tergooi Blaricum

De gemeente Blaricum heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen om het voormalige ziekenhuis Tergooi Blaricum ter beschikking te stellen als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.

Het voormalig ziekenhuisterrein in Blaricum is volgens het COA geschikt als een mogelijke noodopvanglocatie voor 200 asielzoekers met status (doorstroomlocatie voor mensen met een verblijfsvergunning, ‘gekoppeld’ aan de regio Gooi- en Vechtstreek en eventueel direct omliggende gemeenten) en 50 alleenreizende minderjarige vreemdelingen (amv). Het COA werkt samen met de eigenaar van het voormalig ziekenhuisterrein aan een plan om deze asielopvang te organiseren.

De gemeente Blaricum voert overleg met het COA de eigenaar van het terrein waarbij zij aandachtspunten meenemen van de gemeenteraad, inwoners en uit gesprekken met omwonenden. Dat gaat bijvoorbeeld over de maximale termijn van de opvang, de samenstelling van de groep en het aantal, maar ook over de integratie en veiligheid. Blaricum verwacht de komende weken hier een besluit over te kunnen nemen. Zodra er nieuws is, plaatst gemeente Blaricum dit op hun website.