Verzoek COA acute opvang asielzoekers in Eemnes

De instroom van asielzoekers is onverminderd hoog, de opvangproblemen bij Ter Apel zijn niet opgelost. Het COA doet haar uiterste best om asielzoekers een onderdak te bieden.

In Eemnes heeft het COA contact gehad met de eigenaar van het recreatiepark aan de Goyergracht Zuid 13. Dit terrein ligt op de grens van gemeente Eemnes en de gemeente Laren. 

Het gaat om een eerste opvang van 32 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. Gemeente Eemnes wil medewerking verlenen aan het verzoek. Alle informatie over het verzoek en een overzicht van veelgestelde is te vinden op: www.eemnes.nl/vluchtelingen