Verkeersveiligheid de Brink

In Laren is iedereen welkom. Mooie auto’s horen bij ons dorp en fans gunnen wij graag een fraaie foto. Sinds het begin van de coronaperiode is de verkeersdrukte toegenomen op de Brink. Steeds meer bezitters van supercars en autospotters zoeken Laren op om hun auto te laten zien of om een mooie foto te maken. In Laren zijn we wel gewend aan dynamiek in het centrum. Maar de verkeerssituatie leidt steeds vaker tot levensgevaarlijke situaties waarbij kinderen betrokken zijn. En de verkeersoverlast voor de omgeving is aanzienlijk.

Integrale aanpak

Het college heeft afgelopen maanden verschillende pogingen gedaan de veiligheid op de Brink te verbeteren. Daarbij is onder andere ingezet op extra communicatie en actieve handhaving, waarbij een flink aantal boetes is uitgedeeld. Deze inzet bleek onvoldoende om echt verschil te maken. Daarom is vanuit verschillende beleidsterreinen gekeken hoe er wel een veilige situatie gecreëerd kan worden. Allerlei opties zijn daarbij overwogen en deels al uitgeprobeerd. Daarbij geldt altijd de overweging dat de Brink een vitaal kruispunt is dat gebruikt moet kunnen worden door ambulances of de brandweer.

Maatregelen afgelopen weekend

De gemeente heeft afgelopen weekend beide middagen een tweetal toegangswegen afgesloten. Alle straten in het dorp bleven bereikbaar, maar niet via alle routes. Daarbij werden verkeersregelaars, politie en gemeentelijke handhavers ingezet. ‘Hosts’ spraken jongeren rond de Brink aan. De gezamenlijke inzet leidde op de Brink tot een veel rustiger verkeersbeeld. Het aantal supercars lag lager dan afgelopen weekenden en veel autospotters vertrokken snel weer. In totaal zijn ongeveer 20 boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen.  

Evaluatie

De afsluitingen hebben ook effect op andere plekken in het dorp. Het college evalueert de inzet en de reacties om de werkwijze voor de komende weken te verbeteren. Daarbij worden ondernemers en inwoners uitgenodigd hun reactie te geven. In de evaluatie nemen we die dan mee. Ze kunnen gemaild worden naar: rsvp@laren.nl Eén aandachtspunt is in ieder geval de verspreiding van overlast naar onder andere Plein 1945 en de omgeving van de Hilversumseweg. Ook kijken we opnieuw naar het effect op de bereikbaarheid van winkels. De afsluitingen kunnen per weekend aangepast of verplaatst worden. Daarbij blijven we de balans zoeken voor bezoekers, inwoners en ondernemers.

Activiteiten in coronatijd

We begrijpen dat er voor jongeren weinig te doen is en bieden graag ruimte binnen de mogelijkheden. Zoals voor alle activiteiten geldt, moet er gezocht worden naar manieren om veilig en coronaproof bezig te zijn. Vanuit het jongerenwerk en de Larense sportverenigingen is er een uitgebreid aanbod, waar het college blij mee is. We constateren ook dat veel spotters van (ver) buiten Laren komen en dat het contact daarmee en de mogelijkheid alternatieven te bieden lastiger is.

Informatie

De maatregelen kunnen per week veranderen op basis van de ervaringen in de praktijk en de verwachtingen van de drukte. Houd vooral ook de gemeentelijke website in de gaten voor de laatste informatie.