Verkeersmaatregelen op de Brink

Door drukte in het weekend stagneert de verkeersdoorstroming op de Brink. Om dit tegen te gaan, sluit de gemeente komend weekend een aantal toegangswegen richting het centrum af voor autoverkeer. Om het in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.

In de raadsinformatiebrief (pdf, 73,2 KB) aan de gemeenteraad is de nadere informatie te lezen. 

College van Laren: 

Beste inwoners van Laren,

De overlast op De Brink door toegenomen verkeersdrukte en autospotters is de afgelopen tijd toegenomen. Veel omwonenden hebben hierover in persoonlijke gesprekken bij ons hun zorgen geuit. We snappen de onrust. De auto’s en spotters zorgen voor extra drukte en leveren soms gevaarlijke situaties op.

Ondanks het feit dat politie en boa’s de afgelopen periode gehandhaafd hebben, zien we de drukte niet afnemen. Met het voorjaar in aantocht verwachten we zelfs dat de drukte eerder zal toenemen. Daarom nemen we de komende tijd (onderstaande) aanvullende maatregelen om de verkeersdoorstroom op het kruispunt te verbeteren. Uiteraard evalueren we deze maatregelen, en stellen we bij waar nodig.

We zijn ons er goed van bewust dat de coronamaatregelen maken dat men op zoek is naar alternatieve vormen van vermaak. Echter vinden we het belangrijk dat we er met elkaar voor blijven zorgen dat we ons houden aan de afspraken rondom de aanpak van het Coronavirus. Ook doen we een beroep op u om er samen met ons voor te zorgen dat Laren de mooie plek blijft die het is, voor iedereen. Een plek waar iedereen welkom is, waar we genieten van elkaar en van al het moois dat Laren te bieden heeft, maar ook waar we rekening houden met elkaar. Het veroorzaken van overlast hoort daar niet bij.

We rekenen op u!


Vragen en antwoorden over de verkeersmaatregelen

Was is het doel van de verkeersmaatregelen? 

Het doel is een veilige verkeerssituatie waarborgen en de coronamaatregelen nakomen. Door drukte stagneert de verkeersdoorstroming rondom het kruispunt op de Brink. Auto’s stoppen daar of rijden juist heel hard weg. Om de doorstroom te verbeteren gaan we een aantal toegangswegen richting het kruispunt afsluiten voor autoverkeer. Om dit in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.

Hoe lang duurt de afsluiting?

Tijdens drukte op piekmomenten in de weekenden, veelal in de middag. We bekijken per dag tot wanneer de afsluiting nodig is.

Hoe moet ik nu naar mijn afspraak?

Er zijn andere wegen om in het centrum te komen, het kan ook door de auto buiten het centrum te parkeren en een deel te lopen.

Hoe moet ik bezoek ontvangen?

Er zijn andere wegen om in het centrum te komen, het kan ook door de auto buiten het centrum te parkeren en een deel te lopen.

Hoe lang duren deze maatregelen?

Elke week houden we in de gaten wat de effecten van de maatregelen zijn. Mocht het nodig zijn dan nemen we wellicht andere maatregelen.